Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Όροι και προϋποθέσεις για την ενοικίαση αυτοκινήτου

Το αυτοκίνητο ενοικιάζεται στον μισθωτή σύμφωνα με τους όρους και τις συμφωνίες που αναφέρονται σε αυτό το συμβόλαιο.  Το αυτοκίνητο θα οδηγείται μόνο από τον μισθωτή ή κάθε άλλο οδηγό που υπογράφει αυτό το συμβόλαιο και σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.  Το αυτοκίνητο απαγορεύεται να οδηγείται σε μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους και απαγορεύεται η φόρτωση του σε πλοίο.  Ο μισθωτής είναι υπεύθυνος για όλες τις τροχαίες παραβάσεις,  παράνομες σταθμεύσεις κ.τ.λ. και τις διοικητικές κυρώσεις που προκύπτουν από αυτές,  τις οποίες υποχρεούνται να έχει εξοφλήσει,  διαφορετικά η χρέωση της κλήσης στον μισθωτή θα γίνει μετά την γνωστοποίηση προς εμάς της παράβασης από τον ίδιο ή τις αρμόδιες υπηρεσίες χωρίς να υπάρχει χρονικός περιορισμός.

Ο μισθωτής σε περίπτωση ατυχήματος πρέπει άμεσα να ενημερώσει την αστυνομία και την Rent CAR με πλήρη στοιχεία,  για να ισχύουν οι συμφωνηθείσες ασφάλειες . Σε περίπτωση κάθε είδους ατυχήματος,  για την ισχύ των ασφαλειών θα πρέπει να προσκομιστούν στην Rent CAR  συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το δελτίο του τροχαίου ατυχήματος,  διαφορετικά ο μισθωτής επιβαρύνεται του συνόλου των προκληθεισών ζημιών. Ζημιές που προκλήθηκαν από αμέλεια,  χρήση αλκοόλ,  τοξικών ουσιών,  παραβίαση του Κ.Ο.Κ δεν καλύπτονται από τις ασφάλειες.

Το κάτω μέρος του αυτοκινήτου δεν καλύπτεται από την ασφάλεια.

Για να εξασφαλίσουμε την κράτηση του αυτοκινήτου, ζητάμε ως προκαταβολή το 20% της τιμής ενοικίασης. Αυτή η προκαταβολή δεν επιστρέφεται εάν η ενοικίαση ακυρωθεί 14 ημέρες πριν από την προγραμματισμένη άφιξή σας.

——————–

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
Σε περίπτωση ατυχήματος, ο οδηγός έχει την υποχρέωση να αναφέρει αμέσως το ατύχημα στους αναγραφόμενους αριθμούς ή στην αστυνομία και να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες.
Η παραβίαση οποιουδήποτε από τους παρακάτω κανόνες θα έχει ως αποτέλεσμα την άρνηση της ασφαλιστικής εταιρείας να πληρώσει, οπότε ΕΣΕΙΣ πληρώνετε για όλες τις ζημιές.

Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ σοβαρές παραβάσεις και αμέλεια οδηγού όπως:

Οδήγηση εκτός δρόμου (για παράδειγμα προς Μπάλο ή Πρέβελη ή σε οποιαδήποτε άλλη εκτός δρόμου)

Η ασφάλεια δεν καλύπτει τροχό που δεν υποστηρίζει βουλκανισμό ή ζάντα που δεν επισκευάζεται.

Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών.

Μεταβίβαση του νοικιασμένου αυτοκινήτου σε οποιοδήποτε άτομο που δεν περιλαμβάνεται και δεν είναι εγγεγραμμένο στη σύμβαση.

Οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί μετά τη λήξη της συμφωνημένης περιόδου και χρόνου ενοικίασης.

Απώλεια κλειδιού
Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα αντικατάστασης και αποστολής ενός δεύτερου κλειδιού σε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς του κλειδιού καθώς και σε περίπτωση ακούσιας κλειδώματος του κλειδιού μέσα στο αυτοκίνητο.

Αντικατάσταση Αυτοκινήτου
Σε περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης, το αυτοκίνητό σας θα αντικατασταθεί (υπό την προϋπόθεση ότι ο ενοικιαστής τηρούσε τους κανόνες κυκλοφορίας), εντός 24 ωρών από την αναφορά του ατυχήματος ή της βλάβης.

Εάν το ατύχημα συνέβη λόγω υπαιτιότητας του ενοικιαστή, διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την αντικατάσταση.

Κρατήσεις

Οι κρατήσεις αφορούν μια συγκεκριμένη Ομάδα αυτοκινήτων, που συνήθως περιλαμβάνει πολλά διαφορετικά μοντέλα αυτοκινήτων παρόμοιων χαρακτηριστικών. Μπορείτε να ζητήσετε ένα συγκεκριμένο μοντέλο αφού επιβεβαιώσετε την κράτησή σας. Θα προσθέσουμε την προτίμησή σας στην παραγγελία σας και θα προσπαθήσουμε να την αντιστοιχίσουμε εάν είναι διαθέσιμη την ημέρα που θα φτάσετε. Λάβετε υπόψη ότι θα πρέπει να είστε έτοιμοι να πάρετε οποιοδήποτε αυτοκίνητο από την ομάδα που έχετε επιλέξει. Σε περίπτωση που έχετε επιβεβαιωμένη κράτηση για ένα συγκεκριμένο γκρουπ και δεν υπάρχουν διαθέσιμα αυτοκίνητα σε αυτήν την κατηγορία, θα αναβαθμίσουμε την κράτησή σας για το παραπάνω χωρίς επιπλέον κόστος.

Contact Us